banner
cover
اهمیت حضور در جایزه شعف مشتری
مشتری، خود کسب و کار است. بدون آن کسب و کاری وجود نخواهد داشت و به همین دلیل مشتری "پادشاه" است، ولی چند کمپانی و سازمان در جهان مورد بررسی و تحقیق دقیق قرار گرفته اند تا مشخص شود که تا چه اندازه به رضایت و شعف مشتریان خود اهمیت می دهند؟
این جایزه به دنبال ممیزی و بررسی کمپانیهای موفقی است که از عبارت معمول و متداول "رضایت مشتری" فراتر رفته و "شعف مشتری" را به وجود آورده اند.
این حق مشتریان شماست که بدانند تا چه اندازه شما با آنها تعامل مناسبی داشته اید، و این جایزه با همه پوشش تبلیغاتی خود به الهام و تشویق مشتریان و سرعت بخشیدن به عملکرد سازمان شما خواهد پرداخت.

NEWSLETTER
برای دریافت آخرین اخبار ثبت نام کنید.
contact
(+971) 528742974