banner
cover
آنچه شما دریافت می کنید
  • گواهینامه رسمی "شعف مشتری" از "موسسه جهانی مدیریت فروش و بازاریابی"
  • گواهینامه "تعالی خدمات مشتری" از سوی دانشگاه .A.L.U در آمریکا
  • تندیس "شعف مشتری" از طرف دبیرخانه جایزه شعف مشتری در خاورمیانه و شمال آفریقا
  • تندیس برجسته (ساخته شده از چوب) با امضای اساتید و از طرف سخنرانان و اساتید مراسم
  • کارت و گواهی عضویت افتخاری یکساله در موسسه جهانی مدیریت فروش و بازاریابی
  • فیلم کامل مراسم جایزه به همراه لحظات دریافت جایزه از طرف سازمان برنده
  • یک CD کامل از عکسهای گرفته شده از مراسم
  • پوشش تبلیغاتی و خبری به همراه عکس دریافت جایزه شما در روزنامه های پرتیراژ منطقه


Trophy
MCDA

MCDA
ISMM

ISMM
ALU

ALU

NEWSLETTER
برای دریافت آخرین اخبار ثبت نام کنید.
contact
(+971) 528742974